• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szlak

 

Szlakiem Zabytków Lokalnych Atrakcji Kulturowych  jest operacją realizowaną w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez cztery Lokalne Grupy Działania z województwa łódzkiego tj.:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej  E-ski”,

„Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania,

 Lokalna Grupa Działania  „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

Wspólnym celem projektu było stworzenie przystanków turystycznych w 32 gminach należących do 4 partnerskich Lokalnych Grup Działania Województwa Łódzkiego.

 

Na terenie Ziemi Wieluńskiej powstało 6 przystanków w gminie Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Skomlin oraz Wieluń. Wraz z altaną turyści mają do dyspozycji huśtawkę oraz stół z ławkami.

Powstała także wycieczka wirtualna poprzez utworzenie mapy interaktywnej z wirtualnymi panoramami zawierającymi opis najciekawszych miejsc Ziemi Wieluńskiej, prezentująca min. przystanki turystyczny czy zabytkowe kościoły. Spacer znajduje się na naszej stronie a także dostępny jest na stronach wszystkich 6 gmin.

Wykorzystanie turystycznych, przyrodniczych, kulturowych i historycznych zasobów obszaru LGD w kierunku rozwoju ruchu turystycznego oraz wzbogacenie oferty turystycznej i poprawa jakości życia społeczności lokalnej możemy zobaczyć w wydanym folderze, który dostępny jest w naszym biurze jak i w Urzędach Gmin.

 

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.