• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komisja rewizyjna

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. Katarzyna Kowalska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  2. Bożena Kuśmierek – Zastępca Przewodniczącego
  3. Agnieszka Drzazga
  4. Krzysztof  Wróbel
  5. Edyta Dębska

 

 

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.