• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odnowa centrum miejscowości Kurów

 

„Odnowa centrum miejscowości Kurów”

 

Beneficjent:  Gmina Wieluń

Nazwa zadania: Odnowa centrum miejscowości Kurów

Kwota refundowana:  500 000,00 zł

 

Projekt składał się z następujących zadań

  1. Remont elewacji budynku gospodarczego
  2. Docieplenie budynku Domu Ludowego
  3. Budowa boisk sportowych placu zabaw i ogrodzeń
  4. Remont chodników przy ul. Krótkiej w Kurowie
  5. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą wewnętrzną drogą dojazdową do boiska piłkarskiego
  6. Przebudowa drogi gminnej u. Strażackiej w Kurowie