• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Harmonogram naborów

 

Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

2009

2010

 

2011

2012

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

1

 

Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Odnowa i rozwój wsi

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Małe projekty

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.