• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne za nami

Konsultacje społeczne za nami.

W dniach 07.09.-11.09. br. w 10 gminach odbyły się konsultacje dla społeczności lokalnej w celu wypracowania wspólnych działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podczas każdego spotkania zapoznaliśmy mieszkańców z możliwością pozyskiwania środków unijnych za naszym pośrednictwem. Wypracowaliśmy problemy i zagrożenia pojawiające na naszym terenie tzw. analizę SWOT dzięki przygotowanej ankiecie przez pracowników biura LGD.

Mieszkańcy na zakończenie każdego spotkania mieli możliwość podzielić się swoimi pomysłami, które zostały przeniesione na formularz ,,Baza pomysłów,, dzięki którym wiemy na co mamy zwrócić uwagę przy tworzeniu Strategii oraz jakie jest zapotrzebowanie społeczności z terenu każdej Gminy należącej do naszego Stowarzyszenia.

Poniżej galeria ze wszystkich spotkań

Biała:

Brąszewice

Brzeźnio

Czarnożyły

Mokrsko

Ostrówek

Skomlin

Wieluń

Wróblew

V Jarmark Bożonarodzeniowy! Zapraszamy

GrafikaW dniu 20.12.2015 r. organizujemy po raz piąty Jarmark Bożonarodzeniowy.

W terminie do 30.11.2015 r. przyjmujemy zgłoszenia od wystawców oraz artystów muzycznych. Formularze zgłoszeniowe w załączniku. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy również  o zapoznanie się z regulaminem Jarmarku.

UWAGA !

Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwie w Jarmarku.

Lista wystawców oraz Harmonogram występów zostanie opublikowany na stronie internetowej www.zw-s.pl w terminie do 11.12.2015 r.

W dniach 09.02.-13.02. br biuro LGD czynne w ograniczonym zakresie

Poniedziałek 11.00-13.00

Wtorek, środa - 8.00-13.00

Czwartek - 11.00-13.00

Piatek - 8.00-13.00

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.