• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mistrz i uczeń

„Mistrz i uczeń – przekazywanie tradycji regionalnych społeczności lokalnej przez organizowanie spotkań i zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych”

 

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku

Nazwa zadania: „Mistrz i uczeń – przekazywanie tradycji regionalnych społeczności lokalnej przez organizowanie spotkań i zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych”

 

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 14 759,80

Całkowite poniesione wydatki:  26 807,92

           

Projekt zakładał rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz był odpowiedzią na potrzeby społeczne i kulturowe mieszkańców gminy. Aktywizacja społeczeństwa opierała się na czynnym organizowaniu i udziale w imprezach kulturowych (Wigilia, Gminny Przegląd Kolęd i Maraton ludowy). Celem tych spotkań prócz aktywizacji i integracji było również kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, przez kontakt z żywą gwarą
w pieśniach ludowych prezentowanych na Maratonie ludowym i Gminnym Przeglądzie Kolęd oraz teoretyczne i praktyczne przekazanie młodemu pokoleniu zwyczajów i obrzędów podczas wykładu „Rok obrzędowy wsi polskiej” i warsztatów plastyki ludowej. 

W związku z organizacją Maratonu ludowego zakupiono elementy strojów ludowych – buty ludowe 15 szt., pełne stroje ludowe – 5 szt. oraz akordeon dla Ożarowskiej Kapeli Podwórkowej. Na ten cel przeznaczono w sumie 22858,83 zł.

 

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.