• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista rankingowa z działania "Małe projekty"

Lp

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Suma uzyskanych punktów

Miejsce na liście rankingowej

Wnioski mieszczące się w ramach środków

1.

Gminny Ośrodek

Kultury w Czarnożyłach

Zachować tradycję – zakup strojów ludowych i instrumentu dla zespołu folklorystycznego Opojowianie

47,38

I

TAK

2.

Gmina Ostrówek

Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie

45,38

II

TAK

3.

Gmina Ostrówek

Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Okalewie

44,13

III

TAK

4.

Gmina Skomlin

Budowa placu zabaw we Wróblewie

41,63

IV

TAK

5.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku

Doposażenie świetlicy wiejskiej

41,29

V

TAK

6.

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu

w Białej

„Historia gminy Biała” wydanie książki drogą edukacji historycznej

40,57

VI

TAK

7.

Gminna Biblioteka

Publiczna w Mokrsku

Jubileusz 750-lecia Krzyworzeki – utrwalenie historii i dziedzictwa kulturowego miejscowości przez wydanie „Monografii wsi Krzyworzeka

38,00

VII

TAK

8.

Miejska i Gminna

Biblioteka

Publiczna

im. Leona

Kruczkowskiego

Zakup brakujących elementów stroju regionalnego oraz instrumentu muzycznego – akordeonu dla Zespołu Śpiewaczego „CZEREMCHA” w Rudzie

37,11

VIII

TAK

9.

Miejska i Gminna

Biblioteka

Publiczna

im. Leona

Kruczkowskiego

Zakup mebli bibliotecznych oraz mebli do „KĄCIKA Małego Czytelnika” dla Filii Bibliotecznej w Dąbrowie

34,89

IX

TAK

Wniosek o przyznanie pomocy z działania Małe projekty

Informujemy, iż wniosek dotyczący realizacji projektu pn. ,,Utworzenie pracowni ceramicznej oraz zakup wyposażenia do przeprowadzenia warsztatów ceramicznych w Specjalnym(...)" złożony 28.07.br. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach został wycofany.

Małe Projekty - Lista wniosków

W ramach naboru konkursowego na działanie „Małe projekty”, który trwał od 14 lipca do 28 lipca do Biura LGD wpłynęły następujące wnioski na łączną kwotę 143 026,79 zł:

Czytaj więcej: Małe Projekty - Lista wniosków

Nabór nr III/2014

 

Nabór nr III/2014

ogłaszany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńska”

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Czytaj więcej: Nabór nr III/2014

Nabór nr II /2013

 

Nabór nr II /2013

ogłaszany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńska”

w ramach Działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Czytaj więcej: Nabór nr II /2013

Więcej artykułów…

  1. Małe projekty

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.