• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ankiety

 Mieszkańcu! Liczymy na twoją opinię

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 gdzie głównym celem będzie aktywizacja społeczna i  gospodarcza zwracamy się z prośbą o wypełnienia ankiety w celu poznania Państwa oczekiwań dotyczących przyszłego budżetu i działań.

Link do ankiety

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=bf0c08b5&&b=81e88b517&&c=cc63171b

 

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.