• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Doposażenie Filii Bibliotecznej w Turowie

Beneficjent: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu

Nazwa zadania: Doposażenie Filii Bibliotecznej w miejscowości Turów

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 19996,66 zł

           Celem projektu była aktywizacja lokalnej społeczności wokół działań Biblioteki, poprawa jakości i wzrost standardu życia mieszkańców, zaspokajanie potrzeb społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez doposażenie Filii Bibliotecznej w sprzęt komputerowy oraz meble biblioteczne.

Projekt obejmował dwa zadania:

1. Zakupiono nowe, funkcjonalne i estetyczne meble, które sprawiły, iż Biblioteka stała się miejscem przyjaznym użytkownikom. Doposażenie "kącika malucha" w meble dostosowane do wieku i wzrostu czytelnika pozwoliło na ekspozycję księgozbioru dziecięcego.

2. Zakupiono sprzęt komputerowy, który otworzył nowe możliwości dla placówki, umożliwił klientom Biblioteki dostęp do nowoczesnych technologii. Zakup projektora i ekranu pozwolił wzbogacić proponowane formy pracy o prezentacje multimedialne.

Czytaj więcej: Doposażenie Filii Bibliotecznej w Turowie

Nasz region - nasza tradycja - Wieluń

Beneficjent: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu

Nazwa zadania: "Nasz region nasza tradycja" aktywizacja środowiska wiejskiego wokół tradycji muzycznych regionu

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 10 851,12 zł

              Celem projektu była integracja środowiska wiejskiego, promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwój artystyczny oraz podniesienie umiejętności muzyczno-wokalnych zespołu "Czeremcha" poprzez organizację warsztatów śpiewaczych. Rozbudzanie zainteresowań kulturą i tradycją własnego regionu poprzez doposażenie zespołu w wieluński strój regionalny. Promowanie Gminy Wieluń poprzez udział zespołu w przeglądach, koncertach oraz festiwalach folklorystycznych. 

Projekt obejmował trzy zadania:

1. Zorganizowano warsztaty śpiewacze dla 9 członkiń Zespołu Śpiewaczego "Czeremcha"  wywodzących się spośród czytelniczek Biblioteki oraz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie. Zespół kultywuje tradycje śpiewacze regionu, podczas warsztatów uczono się pieśni regionu wieluńskiego.

2. Zakupiono podstawowe elementy stroju regionalnego wieluńskiego, który w znaczący sposób przyczynił się do uatrakcyjnienia i poprawy wizerunku zespołu.

3. Promocją rezultatów projektu był występ zespołu w dniu 14 września 2013 r. na VI Artystycznych Spotkaniach Seniorów "Czar Jesieni" w Głownie. Impreza dla zespołu była okazją do zaprezentowania swoich umiejętności i muzycznych talentów. Zespół za swój występ otrzymał wyróżnienie.

Czytaj więcej: Nasz region - nasza tradycja - Wieluń

Zakup instrumentów dętych

Zakup instrumentów i zestawu nagłośnieniowego dla młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach

 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach

Nazwa zadania: Zakup instrumentów i zestawu nagłośnieniowego dla młodzieżowej orkiestry

                           dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach

 

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 23 983,05

           

            Zakup i doposażenie  w niezbędny sprzęt i instrumenty młodzieżowej orkiestry dętej, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach. Zakupione instrumenty i sprzęt miał na celu zintensyfikowania promocji i krzewienia lokalnej twórczości kulturalnej. Zakup sprzętu nagłaśniającego pozwoli orkiestrze na organizowanie koncertów plenerowych, a przez to promowanie tradycji i kultury muzycznej zespołów dętych.         

Czytaj więcej: Zakup instrumentów dętych

Literatura zawsze piękna

 

„Literatura zawsze piękna”

 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach

Nazwa zadania: „Literatura zawsze piękna” wspieranie inicjatyw społeczno-edukacyjnych  

(konkurs recytatorski, spotkania autorskie, teatrzyk)

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 5 583,50 zł

Projekt pt. Literatura zawsze piękna -wspieranie inicjatyw społeczno edukacyjnych (konkurs recytatorski, spotkania autorskie, teatrzyk)” był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach w okresie od października 2012 do kwietnia 2013 roku. W ramach projektu zorganizowano konkurs recytatorski pt. “Zimowe wierszowanie” dla trzech szkół podstawowych Gminy Czarnożyły oraz Gimnazjum w Czarnożyłach. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu mogli obejrzeć teatrzyk pt. “Halo, halo Mikołaju”.

Czytaj więcej: Literatura zawsze piękna

Konserwacja wiatraka

 

Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowego wiatraka w Kocilewie k/Ożarowa w gminie Mokrsko

 

Beneficjent: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Nazwa zadania: Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowego wiatraka w Kocilewie k/Ożarowa w gminie Mokrsko w powiecie wieluńskim

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 11 800,00

Całkowite poniesione wydatki 20 810,43

 

Projekt polegał na konserwacji zabytkowego wiatraka w Kocilewie k/Ożarowa. Konserwacji zostało poddane 800m2 zewnętrznej i wewnętrznej elewacji wiatraka poprzez oczyszczenie i pomalowanie wiatraka środkiem Gontox W 6 spełniającym odpowiednie normy. Środek został naniesiony przez firmę „AUTO CHEMIA” Elżbieta Rzęchowska.

Czytaj więcej: Konserwacja wiatraka

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.