• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyposażenie świetlicy w Komornikach

 

Wyposażenie świetlicy i warsztaty kulinarne sposobemna integrację środowiska lokalnego.”

 

Beneficjent: Gmina Mokrsko

Nazwa zadania: „Wyposażenie świetlicy i warsztaty kulinarne sposobem na integrację środowiska lokalnego.”

Kwota refundowana- 11.508,55zł

 

W ramach wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Komornikach zakupiono zgodnie z planem rzeczowym: stół bilardowy z akcesoriami i blatem nakrywającym; telewizor z uchwytem     na ścianę; kino domowe; konsolę Xbox z Kinectem oraz grami; zakupiono dwa kontrolery bezprzewodowe, a także 4 gry na Kinecta i Xboxa. Zakupiono według planu meble kuchenne ze sprzętem AGD: zmywarką, płytą gazową, piekarnikiem elektrycznym pod zabudowę  oraz pochłaniaczem kominowym a także zastawę stołową na 15 osób.

 

Celem tego zakupu było zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez polepszenie warunków działalności kulturalno-społecznej Świetlicy Wiejskiej w Komornikach. Działanie w ramach zakupionego wyposażenia wpłynie na poprawę jakości życia społeczności lokalnej i integracji środowiska lokalnego, z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej.

Na zakończenie zorganizowano imprezę integracyjno-promującą projekt. W pierwszej części odbyły się warsztaty kulinarne dla 20 osób, które przeprowadziła nieodpłatnie pani Elżbieta Wyrembak z KGW w Mokrsku. Bezpośrednio po nich odbyła się część oficjalna połączona    z degustacją ugotowanych potraw.

Zaproszono władze gminy, radnych, sołtysów oraz mieszkańców Komornik. Imprezę uświetnił występ dziecięcego zespołu tańca ludowego „Promyk”, który działa przy świetlicy.

Świetlica poprzez zakup wyposażenia poszerzy ofertę zajęć, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego, co przyczyni się do integracji międzypokoleniowej i sprawi, że będzie to miejsce tworzenia się kół zainteresowań i nowych organizacji.

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.