• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Literatura zawsze piękna

 

„Literatura zawsze piękna”

 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach

Nazwa zadania: „Literatura zawsze piękna” wspieranie inicjatyw społeczno-edukacyjnych  

(konkurs recytatorski, spotkania autorskie, teatrzyk)

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 5 583,50 zł

Projekt pt. Literatura zawsze piękna -wspieranie inicjatyw społeczno edukacyjnych (konkurs recytatorski, spotkania autorskie, teatrzyk)” był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach w okresie od października 2012 do kwietnia 2013 roku. W ramach projektu zorganizowano konkurs recytatorski pt. “Zimowe wierszowanie” dla trzech szkół podstawowych Gminy Czarnożyły oraz Gimnazjum w Czarnożyłach. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu mogli obejrzeć teatrzyk pt. “Halo, halo Mikołaju”.

 

Kolejnym punktem projektu były spotkania autorskie z trzema znanymi polskimi współczesnymi pisarzami oraz z pisarzem lokalnym. Spotkania autorskie zostały skierowane do trzech grup wiekowych: dorośli, młodzież, dzieci. Gminny Ośrodek Kultury gościł Martę Fox, Małgorzatę Kalicińską, Renatę Piątkowską i Wandę Majtykę.

Realizacja projektu zwróciła uwagę na ogromne znaczenie słowa pisanego. Dzięki szeroko pojętej promocji literatury pokazaliśmy, że czytanie książek rozwija wyobraźnię, jest dobrym sposobem spędzania wolnego, pobudza zainteresowania czytelnicze i prowadzi do częstszego kontaktu biblioteki z czytelnikiem.

 

 

 

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.