• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska

Beneficjent: Gmina Ostrówek

 

Tytuł: "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej wraz z modernizacją istniejącego boiska trawiastego w Ostrówku"

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 163 427,30 zł

W ramach projektu zrealizowano modernizację istniejącego boiska trawiastego.

 

Powstało pełnowymiarowe boisko trawiaste ,budynek  gospodarczy do obsługi boiska, trybuny dla widowni na 450 miejsc, poliuretanowo-gumowa bieżnia okólna o długości 350 m, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal i odrodzenie terenu.

Dofinansowanie z LEADER za pośrednictwem LGD Ziemia Wieluńska ,,Odnowa i rozwój wsi”                                  w ramach PROW.

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.