• 1
 • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Władze Stowarzyszenia - Zarząd LGD

 

Członkowie Zarządu LGD „Ziemia Wieluńsko – Sieradzka”

 1. Tomasz Dudek – Przewodniczący Zarządu
 2. Agnieszka Sowa – Wiceprezes Zarządu
 3. Katarzyna Sufleta – Wiceprezes Zarządu
 4. Anna Nowak – Skarbnik  
 5. Marek Kapica
 6. Marcin Kośmider
 7. Renata Marczak
 8. Kamil Piekarski  
 9. Małgorzata Sowijak
 10. Janina Szczecińska
 11. Michał Wzgarda 

 


 
 

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.