• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista rankingowa z działania ,,Odnowa i rozwój wsi"

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Suma uzyskanych punktów

Miejsce na liście rankingowej

Wnioski mieszczące się w ramach środków

1

Gmina Biała

 

 

 

Urządzenie placów zabaw na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Centrum miejscowości Biała Druga

39,67

I

TAK

2

Gmina Ostrówek

Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku

39,29

II

TAK

3

Gmina Czarnożyły

Budowa chodnika w miejscowości Wydrzyn w ramach rozbudowy drogi gminnej Wydrzyn-Gromadzice

32,43

III

TAK

Odnowa i rozwój wsi – lista wniosków

W ramach naboru konkursowego na działanie „Odnowa i rozwój wsi”, który trwał od 1 września do 15 września 2014 r. do Biura LGD wpłynęły następujące wnioski na łączną kwotę 223.557,20 zł:

 

LP

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

1

Gmina Czarnożyły

Budowa chodnika w miejscowości Wydrzyn w ramach rozbudowy drogi gminnej Wydrzyn-Gromadzice

2

Gmina Ostrówek

Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku

3

Gmina Biała

Urządzenie placów zabaw na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Centrum miejscowości Biała Druga

 

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia odbędzie się 30 września o godz. 13.00 w Biurze LGD w Rudzie. Dokonywana będzie ocena pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Lokalnymi kryteriami LGD.

Nabór z działania ,,Odnowa i rozwój wsi"

Nabór z działania ,,Odnowa i rozwój wsi"

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej: Nabór z działania ,,Odnowa i rozwój wsi"

Nabór nr I /2013

Nabór nr I /2013

ogłaszany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńska”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Czytaj więcej: Nabór nr I /2013

Nabór nr IV /2012

 

Nabór nr IV /2012

ogłaszany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńska”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Czytaj więcej: Nabór nr IV /2012

Więcej artykułów…

  1. Odnowa i rozwój wsi

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.