• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakup instrumentów dętych

Zakup instrumentów i zestawu nagłośnieniowego dla młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach

 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach

Nazwa zadania: Zakup instrumentów i zestawu nagłośnieniowego dla młodzieżowej orkiestry

                           dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach

 

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 23 983,05

           

            Zakup i doposażenie  w niezbędny sprzęt i instrumenty młodzieżowej orkiestry dętej, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach. Zakupione instrumenty i sprzęt miał na celu zintensyfikowania promocji i krzewienia lokalnej twórczości kulturalnej. Zakup sprzętu nagłaśniającego pozwoli orkiestrze na organizowanie koncertów plenerowych, a przez to promowanie tradycji i kultury muzycznej zespołów dętych.         

     

 

   

                      

 
 
 
 
 
 

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.