• 1
  • 2

Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Adaptacja pomieszczeń Domów Ludowo-Strażackich

 

Adaptacja pomieszczeń Domów Ludowo-Strażackich w Chotowie i Słupsku na świetlice wiejskie

Beneficjent: Gmina Mokrsko

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń Domów Ludowo-Strażackich w Chotowie i Słupsku na świetlice wiejskie.

Kwota z umowy przyznana dla całej operacji: 437 500,00 zł

Całkowite poniesione wydatki: 825 034,64 zł

 

Całkowicie w Słupsku i częściowo w Chotowie zostały przebudowane Domy Ludowo - Strażackie, gdzie powstały nowe świetlice wiejskie, na miarę XXI wieku.

 

Świetlice zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy  i  multimedialny. W  każdej  świetlicy  pojawił się również stół bilardowy, stół do tenisa stołowego i piłkarzyki. Wyposażono  także  kuchnie  i  sale  bankietowe. Świetlice  są  świetnie  wykorzystywane  do prowadzenia  różnorakich  szkoleń  oraz  zajęć  dla  dzieci  i młodzieży. Stały się swoistym centrum kulturowym tych miejscowości.

Dofinansowanie z LEADER za pośrednictwem LGD Ziemia Wieluńska ,,Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW.

 Copyright © 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" - www.zw-s.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.